Tarihte Bugün
Bu yıl ölenler Tarihte Bugün Raytingler Ay evresi Seninle Aynı Burçta Tarihte Bugün Başbakanlar
GEÇEN SENE ÖLENLER Tarihte Bugün Gazeteleri Tarihte Bugün Mail Kutunda

Günün Analizi

7 Eylül ;
9. ayın 7. günüdür.

2017 Yılının 249 .günüdür.
Bu yılın 36. haftasına denk gelmektedir ve haftanın da 4. günüdür

Bugün Doğan biri Başak Burcu olarak Dünyaya geldi.

Tarihte Bugün Paylaş

7 Eylül - Olaylar

Tarih 7 Eylül / Tarihte Bugün Olaylar

7 Eylül

1991

Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu.

Oku

7 Eylül

1989

Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi.

Oku

7 Eylül

1989

Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü.

Oku

7 Eylül

1985

Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü.

Oku

7 Eylül

1982

Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü.

Oku

7 Eylül

1979

Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy.

Oku

7 Eylül

1977

Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor.

Oku

7 Eylül

1969

Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty.

Oku

7 Eylül

1958

Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty.

Oku

7 Eylül

1956

BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi.

Oku

7 Eylül

1943

Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu.

Oku

7 Eylül

1938

Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi.

Oku

7 Eylül

1923

Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty.

Oku

7 Eylül

1916

İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı.

Oku

7 Eylül

1822

Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu.

Oku

7 Eylül

1812

Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi.

Oku
Tarih Tarihte Bugün Olaylar
Tarihte Bugün Paylaş
Ünlülerin Doğum Günleri
Türkiyede Genel Seçimler
Maden Kazaları
Faili Meçhul Ölümler
Genç Yaşta Ölen Ünlüler