Tarihte Bugün TB SSK ve Bağkura prim affı

18 Mayıs 2005 / 19 yıl önce

Erteleme
Unutma
Hatırla
Günlük Yaz...
Kendine Bir
İyilik Yap
GELECEĞE Mesaj gönder 10 Yıl Sonraki SEN 2034 SENİ BEKLİYOR
Tarihte Bugün
16 Haziran
Bugün
Ölenler
Bugün
Doğanlar
Bu Yıl Olanlar
2024
Bu Yıl Ölenler
2024
Bu Ay Ölenler
Haziran
Bu Ay Doğanlar
Haziran
Geçen Yıl Olanlar
2023
Geçen Yıl Ölenler
2023

Gazete Manşetleri

Burçlar

Yaş Hesapla

Gezegen Saatleri

Hicri Bugün

Tarihten Kesitler

SSK ve Bağkura prim affı

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının 18 ay taksitle yatırılması ve zam ve faizlerde de indirim yapılmasına ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

OLAY 19 yıl önce   tarihtebugun.org

OLAY Tarihte Bugün: 18 Mayıs 2005 SSK ve Bağkura prim affı

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının 18 ay taksitle yatırılması ve zam ve faizlerde de indirim yapılmasına ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonda, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin verilen bir önerge benimsenerek, ''Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı''na eklendi.

Tasarının görüşmeleri sırasında kendilerinden habersiz çok sayıda önerge verildiği ve bu önergeler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları gerekçesiyle terk eden CHP milletvekillerinin SSK ve Bağ-Kur borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin önergesi reddedildi. Ancak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen benzer bir önerge verdi.

Bazı AK Parti'li milletvekillerinin eleştirilerine karşın, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, ''Tasarının Genel Kurul'daki görüşmelerine kadar geçecek sürede üzerinde çalışma yapılması'' koşuluyla destek vermesi üzerine önerge kabul edildi.

Tasarıya eklenen maddeye göre, 31 Aralık 2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; SSK tarafından takip ve tahsil edilen ve özel sektör işverenlerinin 31 Aralık 2004, kamu sektörü işverenlerinin ise 13 Ocak 2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş SSK primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve sosyal yardım zammı ile 31 Aralık 2004 tarihinden önce biten ihale konusu işler ile özel nitelikli inşaat işyerlerinden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya bu tarihten önce bitmiş olan bu işlerle ilgili olarak bu maddenin yayımını izleyen 30 gün içinde yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı tespit edilecek işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borçları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve diğer ferilerini 18 aya kadar taksitler halinde ödeme süresi tayin edilerek yeniden yapılandıracak.

FAİZ UYGULATMAK

Belirtilen bu borçların zam ve faizlerini, ana para tutarına kadar indirmeye ve/veya borcun asıllarına gecikme zammı ve faiz yerine vade tarihlerinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için DİE'ce her ay için belirlenen toptan eşya fiyat endeksinin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ise üretim fiyat endeksinin aylık oranları esas alınarak faiz uygulatmaya SSK Yönetim Kurulu yetkili olacak.

Düzenleme, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi sigortalıların borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin de yetki veriyor. Buna göre, prim ve prime ilişkin alacakları ile sosyal güvenlik destek primi ve buna bağlı gecikme zamları ve faiz alacaklarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın
başından itibaren iki ay içerisinde yazılı olarak başvurulması şartıyla, borcun tutarını, borçlunun ödeme gücünü ve diğer esasları dikkate almak suretiyle 18 aya kadar taksitler halinde ödeme süresi tayin ederek yeniden yapılandırılacak.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hesaplanan borçların toplamı üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapmaya, borçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönemlerde taksit ödeme süresince herhangi bir zam veya faiz uygulatmamaya, borçlular itibarıyla farklı ödeme süreleri belirlemeye, ödenecek taksit tutarlarını aylar itibarıyla farklılaştırmaya kurum Yönetim Kurulu yetkili olacak.

TEMİNAT

Bu madde kapsamında yapılandırılan borçlar için teminat aranmayacak. Daha önce tatbik edilen hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.

Madde kapsamına giren borçlular, maddenin yürürlük tarihinden önce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya SSK Kanunu uyarınca ya da 1479 sayılı Kanuna göre taksitlendirerek ilgili kanunlarındaki taksitlendirme şartlarına uygun ödedikleri borçlarından, kalan tutarlar için başvuru süresinde talep etmeleri halinde, bu madde içinde değerlendirilecek.

Bu takdirde taksitlendirme şartlarına uygun olarak daha önce ödenmiş taksit tutarları için tecil ve taksitlendirme hükümleri geçerli sayılacak ve kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu kanun hükümlerinden yararlandırılacak.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran ancak borçlarını yapılan taksitlendirme kapsamında tamamen ödemeyen borçlular yapılandırmayı ihlal etmiş sayılacak ve ödedikleri tutarlar SSK ve Bağ-Kur tarafından uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine göre mahsup edilecek.

Madde kapsamına giren borçların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen ödenmiş olması halinde, ödenmemiş kısım için bu madde hükmünden yararlanacak.

Komisyonda, tasarıya eklenen bir başka maddeyle de SSK ve Bağ-Kur gecikmiş alacaklarına uygulanan yüzde 10'luk aylık faiz oranı yüzde 5'e indirildi.


DİKKAT! Yorum yazmak için üye girişi gereklidir.
Ziyaretçi Ücretsiz Üyelik
Tablodan Kolay Erişim (Tablo Linkleri) -
Yorum Gönderme -
Profil Sayfası Oluşturma -
Olay Takip Sistemi -
Günlük E-Posta Alımı -
Sıralama (Başlık, Görsel, Yıllık, Aylık, Günlük, Türe Göre) -
Duyuru Bilgisi -
Günlük Yaz -
Kendi Tarihte Bugün Sayfanı Oluştur -
Geleceğe Mesaj Gönder -
Reklamsız İçerik
Giriş SEN DE KATIL
Arama
Tarihte Bugün 16 Haziran

Tarihte Bugün Bugün Doğanlar Bugün Ölenler

Sitenize Tarihte Bugün Ekleyin

Tarihte Bugün ® | www.tarihtebugun.org