Bu yıl ölenler Tarihte Bugün Raytingler Ay evresi Seninle Aynı Burçta Tarihte Bugün Başbakanlar
GEÇEN SENE ÖLENLER Tarihte Bugün Gazeteleri Tarihte Bugün Mail Kutunda

7 Eylül

Tarihte Bugün


Tarih Olay - 7 Eylül / Tarihte Bugün
7 Eylül 1991

Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu.

7 Eylül 1989

Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi.

7 Eylül 1989

Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü.

7 Eylül 1985

Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü.

7 Eylül 1982

Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü.

7 Eylül 1979

Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy.

7 Eylül 1977

Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor.

7 Eylül 1969

Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty.

7 Eylül 1958

Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty.

7 Eylül 1956

BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi.

7 Eylül 1943

Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu.

7 Eylül 1938

Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, "Programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır" dedi.

Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek,

7 Eylül 1923

Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty.

7 Eylül 1916

İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı.

7 Eylül 1822

Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu.

7 Eylül 1812

Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi.

Tarih Olay - 7 Eylül / Tarihte Bugün

Günün Analizi

24 Şubat 2020

Şu an 21. yüzyıldayız ve Günlerden Pazartesi,
Haftanın: 1.
Ayın: 24.
Yılın: 055. günü,
09. haftadayız,
Yeni yıla 44 hafta kaldı tam olarak 312 gün sonra

Bugün Doğan biri Balık Burcu

Tarihte Bugün PaylaşDolar: 5.7377 ,   Euro: 6.4013 ,

Sterlin: 7.4486 TL,   Döviz Kurları ->